Kodeks Przedszkolaka

Data

4 września 2020 roku Tygrysy ustaliły system zasad, które będą im przyświecały w bieżącym roku szkolnym, zwane KODEKSEM PRZEDSZKOLAKA. Uczyniliśmy to wspólnie i przyrzekliśmy odwoływać się do tych postanowień każdego dnia!

Więcej
aktualności