Powitanie Jesieni

Data

23 września Myszki powitały Pierwszy Dzień Jesieni.
Tego dnia „królowały w naszej sali kolory”: brązowy,
pomarańczowy, żółty i czerwony.

 

 

 

Organizowane były  zabawy o tematyce jesiennej, poprzez które dzieci przyswoiły sobie wiadomości o rozpoczynającej się właśnie porze roku. Ukoronowaniem jesiennego spotkania był taniec
z listkami w ręku przy muzyce utworu  A. Vivaldiego „Jesień”.

Więcej
aktualności