WKP-HARMONOGRAM

WKP-HARMONOGRAM

Harmonogram Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

  ETAP REJONOWY

WK  BIOLOGICZNY 18.01.2021, GODZ. 12.00

WK HISTORYCZNY 22.01.2021, GODZ. 14.00

WK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 25.01.2021, GODZ. 14.00

WK JĘZYKA POLSKIEGO 28.01.2021, GODZ.14.00