Mamo, Tato baw się z nami !!!

Data

Mamo, Tato baw się z nami !!!

Zapraszamy rodziców i dzieci do wspólnej zabawy

pt.: „Kwiaty Pani Wiosny”.

Wiosna nieśmiało puka do okien naszego Przedszkola.

Z utęsknieniem wyczekujemy na wiosenne słoneczko i wiosenne kwiaty.

Aby ośmielić nieco Panią Wiosnę postanowiliśmy

przygotować salę Myszek na jej przyjście

i zapełnić ją pięknymi kwiatami.

Stąd pomysł na

Wystawę plastyczną

  1. „Wiosenne Kwiaty”
 

Cele wystawy:

  1. Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne i techniczne.
  2. Zachęcanie do obserwacji przyrody, dostrzeganie zjawisk zachodzących w przyrodzie.
  3. Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości.
  4. Zachęcenie do wspólnego spędzania czasu przez rodziców i dzieci

Zasady udziału:

  • wykonanie kwiatka/ kwiatów przez dziecko z rodzicami dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
  • wielkość pracy dowolna
  • forma pracy: płaska lub przestrzenna
  • termin przynoszenia prac do przedszkola  15 – 20 marzec

  Zapraszamy do zabawy!!!

Więcej
aktualności