Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi tematu depresji w zakładce pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Materiały dot. tematów: jak rozpoznać depresję u dziecka, do kogo zwrócić się o pomoc, do kogo dzieci mogą zadzwonić itp.