Dzień Wody

Data

23 marca obchodziliśmy Dzień Wody. Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie  poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej; uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział w zabawach umysłowych (rozwiązywanie zagadek, burza mózgów); muzycznych oraz badawczych. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń: co to znaczy że woda paruje? Dlaczego woda skrapla się na talerzyku? Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać.

Więcej
aktualności