Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 95

Lista zakwalifikowanych przesuniętych Przedszkole 95

Lista dzieci niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 95

Potwierdzenie woli nauki - instrukcja