Uroczysty obiad wigilijny

Data

Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choinkach,
co tu przyszła rano.
Na talerzach kluski z makiem,
karp, jak księżyc srebrny…

Każdego roku, pod koniec grudnia, w naszym przedszkolu spożywamy uroczysty OBIAD WIGILIJNY.

W środę, 22 grudnia „Kotki”, w odświętnych strojach, zasiadły do wigilijnego stołu i z wielkim przejęciem dzieliły się opłatkiem, składając sobie przy tym serdeczne życzenia. Następnie dzieci kosztowały tradycyjne potrawy wigilijne . W tym dniu odwiedził nas oczywiście Gwiazdor z wielkim workiem prezentów.

Mamy nadzieję, że takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają w dzieciach znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz przede wszystkim wzmacniają w nich bliskie i serdeczne relacje międzyludzkie.

Więcej
aktualności