Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Informacja dot. zawieszenia zajęć w dniach 0d 15,16,17 kwietnia 2019

Poznań, 12 kwietnia 2019 r.

Rodzice
dzieci z Przedszkola Nr 95
uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 22
uczniów z Gimnazjum Nr 68
- Uczniów Zespołu Szkół nr2 -
w Poznaniu

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ
W DNIACH 15,16,17 KWIETNIA 2019 R.

Szanowni Państwo,
działając jako Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 niniejszym informuję, że w związku z trwającym
strajkiem pracowników szkoły w dniach 15,16,17 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie
zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz
sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła
do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w
dniach 15,16,17 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę przedszkola / szkoły w dniach
15,16,17 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby
zapewnić bezpieczne warunki przebywania dzieci / młodzieży w przedszkolu / szkole w tym
dniu.
Wobec tego, że przedszkole i szkoła zostaną zamknięte uprasza się o nieprzyprowadzanie
dzieci / uczniów na zajęcia w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r.
Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym
rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na
podstawie powołanych wyżej przepisów.
Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym,
prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy
Państwa informować.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2