Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Basen

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW  DZIECI  KORZYSTAJĄCYCH Z BASENU PEŁNOPŁATNEGO DLA UCZNIÓW KLAS 4-7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLAS 2-3 GIMNAZJUM

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 informuje, że odpłatność za zajęcia na basenie w okresie od 05.01.2018 r. do 09.02.2018 r.  wynosi 135,00 zł. Kwotę odpłatności skalkulowano po najniższych, możliwych kosztach, które obejmują koszt wynajmu basenu oraz koszty osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia. Oznacza to, że bez względu na ilość dzieci obecnych na zajęciach – koszty te zostaną przez szkołę poniesione. W tej sytuacji szkoła nie przewiduje zwrotów w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach. 

Kwotę 135,00zł należy wpłacić do 09.02.2018r.

na rachunek 36 1020 4027 0000 1202 1264 1694 

z adnotacją „opłata za basen – imię i nazwisko dziecka”.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KLAS 2 i 3 SP

  KORZYSTAJĄCYCH Z BASENU

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 informuje, że odpłatność za zajęcia na basenie w okresie od 05.01.2018 r. do 09.02.2018 r.  wynosi 20,00 zł. Kwotę odpłatności skalkulowano po najniższych, możliwych kosztach, które obejmują koszt wynajmu basenu oraz koszty osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia (bez kosztów zatrudnienia osób doprowadzających i odprowadzających dzieci na basen). Oznacza to, że bez względu na ilość dzieci obecnych na zajęciach – koszty te zostaną przez szkołę poniesione. W tej sytuacji szkoła nie przewiduje zwrotów w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.

Kwotę 20,00 zł należy wpłacić do 08.01.2018r. na rachunek 36 1020 4027 0000 1202 1264 1694

 z adnotacją „opłata za basen – imię i nazwisko dziecka”.