Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Dyżury nauczycieli

ROK SZKOLNY 2018/19

DYŻURY DLA RODZICÓW

DYREKTOR: KATARZYNA WIERZBIŃSKA
ŚRODA 16.00-17.00

WICEDYREKTOR: ADRIANNA WOJCIECHOWSKA
ŚRODA 16.00-17.00

WICEDYREKTOR: MONIKA NOWAK-BEKIER
ŚRODA 16.00-17.00

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY DYŻUR ŚRODA
humanistyczny 16.00-17.00
języków obcych: 16.00-17.00
matematyczno - przyrodniczy 16.00-17.00
religia Czwartek 16.00-17.00
edukacja wczesnoszkolna 16.00-17.00
wychowanie fizyczne 16.00-17.00
wychowanie przedszkole 16.00-17.00
psycholog i pedagog 16.00-17.00