Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018 – 31 grudnia2018
3. Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019

5. Egzamin dla uczniów klas trzecich gimnazjum:

- część humanistyczna

 

- część matematyczno- przyrodnicza

 

- język obcy nowożytny

 

 

10 kwietnia 2019 (środa)- godz.9.00/ godz. 11.00

11 kwietnia 2019 (czwartek)-

godz. 9.00/ godz. 11.00

 

12 kwietnia 2019 (piątek)-

godz. 9.00/ godz. 11.00

 

Terminy dodatkowe:

3 czerwca 2019 (poniedziałek),

4 czerwca 2019 (wtorek),

5 czerwca 2019 (środa)

godz.9.00/ godz.11.00

6.Egzamin dla uczniów klas ósmych

- język polski

 

 

- matematyka

 

 

 

- język obcy nowożytny

 

 

 

 

15 kwietnia 2019 (poniedziałek)-godz. 9.00

 

16 kwietnia 2019 (wtorek)-godz.9.00

17 kwietnia 2019 (środa)- godz.9.00

Terminy dodatkowe:

3 czerwca 2019 (poniedziałek) godz. 11.00

4 czerwca 2019 (wtorek)

godz. 11.00

5 czerwca 2019 (środa)

godz. 11.00

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019