Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Składka roczna

---    Nr konta: 15 1240 6641 1111 0010 3610 8344    ---

Szanowni Państwo!

1. W dniu 27.09.2017 r. Rada Rodziców uchwaliła składkę roczną na bieżący rok szkolny w wysokości

60,00 PLN.

2. Każda zebrana złotówka jest dla nas bardzo cenna, dlatego składka może zostać zapłacona w mniejszej lub większej wysokości w dogodnym dla Państwa terminie.

Ważne: 50% wpłaconej składki zostanie przekazana na rzecz klasy, do której uczęszcza

uczeń.

3. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Rady Rodziców w przypadku, gdy do Zespołu Szkół Nr 2 uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, istnieje możliwość opłacania składki za jedno dziecko.

Składkę można uiszczać:

1. U skarbników klasowych, którzy z imienną listą uczniów przekazują pieniądze Skarbnikowi Rady

Rodziców (Mirosław Jankowski tel. 601 823 069).

2. Bezpośrednio na konto Rady Rodziców. W tytule przelewu prosimy podać nazwisko dziecka oraz

klasę (w przypadku więcej niż jednego dziecka w rodzinie prosimy o wymienienie wszystkich dzieci wraz z podaniem ich klas, aby można było proporcjonalnie podzielić wpłaty na klasy).

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 w Poznaniu ul. Hangarowa 14, 60-409 Poznań

Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu

Nr konta: 15 1240 6641 1111 0010 3610 8344

Zachęcamy wszystkich Rodziców do dokonywania wpłat. Zgromadzone środki umożliwią nam realizację zadań zaplanowanych przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2017/2018.

Za wszystkie wpłaty z góry dziękujemy!