Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Opieka stomatologiczna - informacje

Kategoria: Uncategorised

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 12-04-2019r. (Dz.U. z 2019r poz. 1078) o opiece zdrowotnej nad uczniami zostało podpisane porozumienie z gabinetem stamatologicznym:

NZOZ PRO-MED

60-823 Poznań

ul. Słowackiego 8/234 tel. 618433262

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia wykonuje się na podstawie pisemnej zgody rodziców lub ustawowych opiekunów albo pełnoletnich uczniów.

Druk zgody przekaże wychowaca klasy. Prosimy o podpisanie i jak najszybsze dostarczenie do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do wychowawcy.

W ramach porozumienia szkoła zorganizuje 4 bezpłatne badania profilaktyczne w roku kalendarzowym oraz fluoryzacje lakierem Duraphat.

Przed podjęciem decyzji prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. fluoryzacji:

Dzieci pod opieką nauczycieli zostaną bezpłatnie przetransportowane wynajętym autokarem do wskazanego wyżej gabinetu.

Podczas badania lekarz stomatologii określi stan uzębienia oraz przeprowadzi bezpłatną fluoryzację (dotyczy dzieci ze stałym uzębieniem).