Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Zarządzenie Dyrektora

13 września 2017

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu

nr 1 /17/18

§1

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r

 w sprawie organizacji roku szkolnego

Dyrektor Zespołu Szkół nr2 w Poznani, po konsultacjach z Radą Rodziców, zarządza dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

Szkoła Podstawowa nr 22 (w tym klasy gimnazjalne): 

2 listopada 2017r, 3 listopada 2017r, 12 marca 2018r,  13 marca 2018r, 14 marca2018r,

 20 kwietnia 2018r, 2 maja 2018r, 1czerwca 2018

§2

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i rodziców

§3

W dniach wolnych od zajęć świetlica szkolna jest czynna od 6.30 do 17.00

§4

Treść zarządzenia podano do wiadomości  publicznej w dniu  13 września 2017 roku.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.