Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Zarządzenie Dyrektora

20 września 2018

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu

nr 6/18/19

§1

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r

w sprawie organizacji roku szkolnego

Dyrektor Zespołu Szkół nr2 w Poznani, po konsultacjach z Radą Rodziców, zarządza dni
wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

Szkoła Podstawowa nr 22 (w tym klasy gimnazjalne):

2 listopada 2018r, 10 kwietnia 2019r, 11 kwietnia 2019r, 12 kwietnia 2019r,
15 kwietnia 2019r, 16 kwietnia 2019r, 17 kwietnia 2019r, 2 maja 2019r

§2

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i rodziców

§3

W dniach wolnych od zajęć świetlica szkolna jest czynna od 6.30 do 17.00

§4

Treść zarządzenia podano do wiadomości publicznej w dniu 20 września 2018 roku.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.