Wyjazd do Kołobrzegu – informacja o zapisach

Data

SZANOWNI PAŃSTWO,

Zapraszamy na wyjazd integracyjny do Kołobrzegu w dniach 25.06.2021r.- 28.06.2021r. do Hotelu
Olimp III.

Zgłoszenia pisemne proszę przesyłać drogą email na adres szkoły: sekretariat@szkolatytusa.pl lub
pocztą tradycyjną do dnia 30.04.2021r.

Jednocześnie informujemy, że wyjazd odbędzie się wyłącznie wtedy, kiedy będą zniesione restrykcje
związane z epidemią.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu wyjazdu, o czym poinformujemy Państwa na stronie
internetowej szkoły, pod zakładką „ Informacje- EMERYCI”.

Informujemy, że ostateczny termin rezygnacji z wyjazdu musi być zgłoszony pisemnie najpóźniej na 2
tygodnie przed wyjazdem tj. do dnia 11.06.2021r.

Więcej
aktualności