Lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 22

Lista zakwalifikowanych przesuniętych do innych placówek

Lista dzieci niezakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 22

Potwierdzenie woli nauki - instrukcja