Konkurs plastyczny „Mój wymarzony plac zabaw”

Data

Drodzy Rodzice i Kochane Kotki!

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt.:

„Mój wymarzony plac zabaw”

Cele konkursu:

 1. Prezentacja za pomocą działań plastycznych dziecięcych marzeń.
 2. Konkurs polega na podjęciu przez rodziców i dzieci działań mających na celu zwiększanie szans na zdobycie środków przez ZSP nr 13 w głosowaniu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Przez działania rozumie się między innymi: prace plastyczne.
 3. Pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.
 4. Skierowanie uwagi najmłodszych na ich potrzeby i marzenia.

Regulamin konkursu:

 1. Adresat konkursu – rodzic z dzieckiem;
 2. Technika wykonania pracy – dowolna;
 3. Format pracy – dowolny
 4. Ilość prac – 1
 5. Każda praca powinna być opisana czytelnie, drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, wiek;
 6. Termin – pracę przynosimy do przedszkola do 20.10.2021
 7. W dniach 28-29.10. 2021 odbędzie się głosowanie Komisji Konkursowej w składzie: Dyrektor ZSP nr 13 Pani Katarzyna Wierzbińska, Z-ca Dyrektora ZSP nr 13 Pan Karol Iwańczyk oraz Pani Adrianna Wojciechowska.
 8. Wyniki zostaną opublikowane na Facebooku Rady Rodziców ZSP nr 13 niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji.
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację nadesłanych prac w Internecie, tj. na Facebooku Rady Rodziców, Facebooku ZSP nr 13, stronie internetowej Rady Rodziców oraz ZSP nr 13 oraz w formie papierowej / druku w dowolnej publikacji i w dowolnym nakładzie bez ograniczeń czasowych w celach informacyjnych i promujących kampanię ZSP nr 13 w PBO 2022.
 10. Prace konkursowe zostaną nagrodzone przez Radę Rodziców przy ZSP nr 13.

 

Zapraszamy do udziału !!!

Więcej
aktualności