Uroczysty obiad wigilijny

Data

Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choinkach,
co tu przyszła rano.
Na talerzach kluski z makiem,
karp, jak księżyc srebrny…

Każdego roku, pod koniec grudnia, w naszym przedszkolu spożywamy uroczysty OBIAD WIGILIJNY.W środę, 21 grudnia nasi wychowankowie, w odświętnych strojach, zasiedli do wigilijnego stołu i z wielkim przejęciem dzielili się opłatkiem, składając sobie przy tym serdeczne życzenia. Następnie dzieci kosztowały tradycyjne potrawy wigilijne .

 W tym dniu odwiedził nas oczywiście Mikołaj z prezentami. Mamy nadzieję, że takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają w dzieciach znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz przede wszystkim wzmacniają w nich bliskie i serdeczne relacje międzyludzkie

Więcej
aktualności