RANKING LICEÓW I TECHNIKÓW “PERSPEKTYWY 2023”

Data

Portal Perspektywy, w ramach 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023, opublikował zestawienia wskazujące najlepsze polskie licea ogólnokształcące i najlepsze technika.

Licea zostały ocenione w trzech kategoriach: najlepsze licea w Polsce, sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. 

Ranking liceów 2023

Ranking Wielkopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2023

Technika natomiast, zostały ocenione w dwóch kategoriach: najlepsze technika w Polsce, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Ranking techników 2023

Wielkopolski Ranking Techników 2023

Więcej
aktualności