Zestawienie wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2022/2023

Data

Ubiegłoroczne zestawienia wyników można wykorzystać do oszacowania do jakich oddziałów uczeń ma szansę się dostać w tegorocznym procesie rekrutacji. 
 
Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2023/24 są obliczane przez system informatyczny (Nabór PCSS) po zakończeniu procesu rekrutacyjnego i ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych. Zatem liczba punktów potrzebnych do dostania się do poszczególnych klas nie jest stała, zmienia się co roku.
Należy pamiętać, że w przypadku klas dwujęzycznych, wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego oraz niektórych klas sportowych do punktacji włączono również wyniki uzyskane z egzaminów dodatkowych.

Więcej
aktualności