Broszura z informacjami o możliwych ścieżkach edukacyjnych

Data

Broszura zawiera informacje o możliwych ścieżkach edukacyjnych (w Poznaniu i powiecie poznańskim) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Uczniowie ze SPE, czyli m.in. uczniowie z niepełnosprawnością, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, chorobami przewlekłymi, mogą uczęszczać do szkół ogólnodostępnych – zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i ponadpodstawowej. Jeśli jednak w trakcie nauki w szkole podstawowej natrafili oni na jakieś trudności w nauce, warto dobrze przemyśleć wybór szkoły średniej.

Więcej
aktualności