Aktualności - Doradztwo Zawodowe

JAKI JESTEM?

JAKI ZAWÓD WYBRAĆ?

REKRUTACJA

Należy pamiętać, że w przypadku klas dwujęzycznych, wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego oraz niektórych klas sportowych do punktacji włączono również wyniki uzyskane z egzaminów dodatkowych.

CIEKAWE ARTYKUŁY i NAGRANIA

  • Jak dobrze przeżyć ten rok szkolny? (np. 5 praktycznych wskazówek, jak zdobyć więcej punktów podczas rekrutacji lub 4 praktyczne wskazówki jak najlepiej zdać egzamin ósmoklasisty) https://www.youtube.com/watch?v=K3tUAt3rqA0

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK ÓSMOKLASISTY

ZOBACZ >>
Kontakt

PEDAGOG/DORADCA ZAWODOWY MAGDALENA MORAWSKA