REKRUTACJA

do szkół ponadpodstawowych

bieżące informacje

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022:

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.

  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • branżowej szkoły I stopnia,

klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych

ogłosił Minister Edukacji i Nauki – tabela
Źródło: MEiN – najważnejsze informacje


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2021/2022:

na semestr pierwszy

  • klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły II stopnia,
  • klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej,

przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.8.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 r.

na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych,

przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110.1.8.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

Rekrutacja

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Data: 2021-01-29, rozmiar: 192 KB

Rekrutacja

Załacznik nr 1 - branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne

Data: 2021-01-29, rozmiar: 1 MB

Rekrutacja

Załącznik nr 2 - szkoły podstawowe dla dorosłych, licea ogólnokształcące dla dorosłych

Data: 2021-01-29, rozmiar: 1 MB