DYREKTOR SZKOŁY: MARZENA MNICH - MUSZYŃSKA

marzena.mnich.muszynska@szkolatytusa.pl

WICEDYREKTOR: ANNA PROSTKO - PROSTYŃSKA

WICEDYREKTOR: KAROL IWAŃCZYK