Zapraszamy do obserwowania konta Rady Rodziców
na Instagramie (kliknij ikonę poniżej)

REGULAMIN RADY RODZICÓW

SKŁAD PREZYDIUM

Skład Prezydium w roku szkolnym 2023/24:

  • Przewodnicząca RR- Katarzyna Wągrowska
  • Zastępczyni Przewodniczącej ds. klas I-III- Monika Roszak
  • Zastępczyni Przewodniczącej ds. klas VII-VIII- Katarzyna Piechowiak
  • Skarbnik- Karolina Lewandowska
  • Sekretarz- Karolina Winiecka

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2023/24

  • Mateusz Będzieszak
  • Wiesława Konarczak
  • Sylwia Wiśniewska

CELE

Nasze najważniejsze cele i zadania to:

Reprezentowanie ogółu rodziców we wszystkich sprawach związanych z działalnością szkoły.
Działanie na rzecz polepszenia warunków nauki i funkcjonowania dzieci w szkole.
Organizowanie form aktywności, wspieranie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego.

Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rada rodziców jest ogniwem łączącym szkolną społeczność: uczniów, rodziców, nauczycieli
oraz dyrekcję szkoły.

SKŁADKA ROCZNA

Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców. Zgodnie z podjętą uchwałą dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 80,00 PLN.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców:

Nr konta: 15 1240 6641 1111 0010 3610 8344
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Poznaniu
ul. Hangarowa 14, 60-409 Poznań

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza
(w przypadku więcej niż jednego dziecka w rodzinie prosimy o wymienienie wszystkich dzieci wraz z podaniem ich klas, aby można było proporcjonalnie podzielić wpłaty na klasy).

Zgodnie z podjętą uchwałą w przypadku, jeśli ponad 60% uczniów danej klasy dokona wpłaty składki do 31 marca 2024 roku wówczas 40% wpłaconej kwoty zostanie przekazane, na wniosek skarbnika klasowego, na rzecz klasy.

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

KONTAKT

E-mail:

radatytusa@gmail.com

Serdecznie Państwa zapraszamy do kontaktu z nami, w każdej ważnej dla uczniów sprawie. Jesteśmy otwarci na Państwa wnioski, sugestie, propozycje. Jesteśmy do dyspozycji także wtedy, gdy macie Państwo jakiś problem, bądź chcecie się Państwo pochwalić sukcesem dziecka. Postaramy się rozszerzyć naszą wzajemną komunikację z Państwem o kolejne kanały kontaktu.
O każdej “nowości” w zakresie naszej działalności będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zapraszamy do polubienia naszej strony i śledzenia postów na Facebooku:
https://www.facebook.com/RadaTytusa/