W naszej szkole od 12 września prowadzone są zajęcia w ramach projektu “Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu”. Na zajęcia uczęszcza 28 dzieci z klas I-III których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo i dostarczyli skierowanie od lekarza. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu po godzinie dla każdego rocznika. Na zajęciach wykorzystywany jest m. in. sprzęt do gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej otrzymany z Urzędu Miasta Poznania. Zajęcia będą prowadzone do 12 grudnia b.r.