SZANOWNI PAŃSTWO,


Zapraszamy na wyjazd integracyjny do Kołobrzegu w dniach 25.06.2021r.- 28.06.2021r. do Hotelu
Olimp III.


Zgłoszenia pisemne proszę przesyłać drogą email na adres szkoły: sekretariat@szkolatytusa.pl lub
pocztą tradycyjną do dnia 30.04.2021r.


Jednocześnie informujemy, że wyjazd odbędzie się wyłącznie wtedy, kiedy będą zniesione restrykcje
związane z epidemią.


Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu wyjazdu, o czym poinformujemy Państwa na stronie
internetowej szkoły, pod zakładką „ Informacje- EMERYCI”.


Informujemy, że ostateczny termin rezygnacji z wyjazdu musi być zgłoszony pisemnie najpóźniej na 2
tygodnie przed wyjazdem tj. do dnia 11.06.2021r.