IX Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny – “PISANKA 2021”

Data

IX Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny –”PISANKA 2021” organizuje Ogród Jordanowski nr2 w Poznaniu. Do współpracy zapraszamy szkoły, przedszkola, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne.

Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca misi mieć kształt jajka o dowolnej wielkości, ozdobionego w oryginalny sposób przy zastosowaniu dowolnej techniki. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  • od 5 do 8 lat
  • od 9 do 12 lat
  • od 13 do 16 lat
  • Osobną kategorią jest Grand Prix , w której oceniana będzie pisanka wielkanocna wykonana w tradycyjny, regionalny sposób.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie placówki lub wysłać pocztą do dnia 25 marca 2021 r. do godziny 19.00 na adres;

Ogród Jordanowski Nr 2   

ul. Przybyszewskiego 30 A;   

60-561 Poznań z dopiskiem “Pisanka 2021”

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.  Planowana uroczystość rozdania dyplomów wraz z nagrodami rzeczowymi to sobota 27 marca 2021 r. o godz. 12 00. Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych. Szkoła/ placówka, które dostarczy największą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem.

Zapraszamy do wzięcia udziału i zapoznania się z regulaminem konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 61/847 36 27 oraz na stronie  www.oj2poznan.pl 

Więcej
aktualności