Wizyta funkcjonariuszy Straży Miejskiej

Data

Temat bezpieczeństwa jest nieustannie poruszany na zajęciach w naszej grupie.

W celu uatrakcyjnienia zajęć w dniu 23.10.2023r. odwiedzili nas funkcjonariusze Straży Miejskiej.

strażnik miejski trzyma za ręce chłopca i dziewczynkę

Zaproszeni goście poprowadzili z dziećmi pogadankę na temat „Wiem, jak zachować się w kontakcie z osobą nieznajomą” .Skowronki utrwaliły i usystematyzowały swoje wiadomości dotyczące właściwego postępowania w przypadku kontaktu z osobą nieznajomą, obcą. Pani Agnieszka i pani Monika opowiedziały dzieciom, na czym polega ich praca, w jakich okolicznościach należy wzywać Straż Miejską oraz omówiły elementy swego munduru. Natomiast dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w zakresie znajomości numerów alarmowych: do Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz europejski numer 112. Dzieci wykazały się również doskonałą znajomością zasad prawidłowego i bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. W podziękowaniu za atrakcyjne zajęcia i miłą atmosferę przedszkolaki wręczyły funkcjonariuszom Straży Miejskiej drobne upominki.

Więcej
aktualności