WKP-HARMONOGRAM

Data

Harmonogram Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

  ETAP REJONOWY

WK  BIOLOGICZNY 18.01.2021, GODZ. 12.00

WK HISTORYCZNY 22.01.2021, GODZ. 14.00

WK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 25.01.2021, GODZ. 14.00

WK JĘZYKA POLSKIEGO 28.01.2021, GODZ.14.00

 

Więcej
aktualności