Wyjazd do Kołobrzegu czerwiec 2022 – informacja o zapisach

Data

SZANOWNI PAŃSTWO,

Zapraszamy na wyjazd integracyjny do Kołobrzegu w dniach 24.06.2022r.- 27.06.2022r. do Hotelu
Olimp IV.

Zgłoszenia pisemne proszę przesyłać drogą email na adres szkoły: sekretariat@szkolatytusa.pl lub
pocztą tradycyjną do dnia 30.04.2022r.

Informujemy, że ostateczny termin rezygnacji z wyjazdu musi być zgłoszony pisemnie najpóźniej na 2
tygodnie przed wyjazdem tj. do dnia 10.06.2022r.

Więcej
aktualności