KONKURS KRASOMÓWCZY DLA KLAS 6

Data

TRADYCJE I OBYCZAJE ZWIĄZANE Z WIELKOPOLSKĄ

 1. Uczeń przygotowuje 3- minutową wypowiedź dotyczącą : tradycji, kultury, obyczajów, zwyczajów ludowych kultywowanych w jego rodzinie lub w Wielkopolsce do 09.04 –kl. 6b i 11.04. –kl.6a
 2. Wypowiedź musi być poparta prezentacją multimedialną (zdjęcia, fotosy) ,jednak tylko podpisy pod zdjęciami np. strój wielkopolski a nie opis tego stroju.
 3. Eliminacje zostaną przeprowadzone oddzielnie w klasach 6a i 6b.

Wyłonieni 4 reprezentanci z każdej klasy wystąpią w finale międzyklasowym w dniu 15. 04. g. 8. 50. w auli szkolnej, w obecności uczniów klas 6a i 6b oraz jury.

 1. Przewidziane nagrody : oceny z j. polskiego, dyplomy i książki.
 2. Jury: przedstawiciel dyrekcji i RR, pedagog szkolny, polonista, .

KONKURS LITERACKI DLA KLAS 6:

TRADYCJE I OBYCZAJE ZWIĄZANE Z WIELKOPOLSKĄ

 1. Uczeń przygotowuje opowiadanie dotyczące : tradycji, kultury, obyczajów, zwyczajów ludowych kultywowanych w jego rodzinie lub w Wielkopolsce. Nadaje swemu opowiadaniu tytuł.
 2. Praca musi być poparta ilustracjami (zdjęcia, fotosy),
 3. W konkursie wezmą udział wszyscy uczniowie klas 6a i 6b, które zostaną ocenione przez nauczyciela polonistę. Wybranych 10 najlepszych prac zostanie przekazanych jury do oceny.
 4. Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami oraz wystawione w bibliotece szkolnej.
 5. Przewidziane nagrody : oceny z j. polskiego, dyplomy i książki.
 6. Jury: przedstawiciel dyrekcji, pedagog szkolny, poloniści.

organizatorka:

 1. Edyta Rędzioch- nauczycielka j.polskiego

 

Więcej
aktualności