KONKURS MITOLOGICZNY KLAS 5

Data

WYNIKI KONKURSU

KONKURS MITOLOGICZNY KLAS 5.- WYNIKI:
I MIEJSCE

GRUPA 6.: kl. V b
Antonina Łuczak
Lena stronka
Marta Barkowska
Igor Winiecki

II MIEJSCE:

GRUPY II, III, V.
Gr. II: V b
Wiktoria Sosnowska
Alicja Kolaj
Franciszek Rogala
Jan Przeczewski
GR.III: kl. V c
Nina Szczepaniak
Kalina Sobczak
Lena Targoszyńska
Jadwiga Paprzycka
GR. V: kl. V a
Barbara Szałecka
Ewa Motała
Ewa Piechowiak
Jan Wągrowski

MIEJSCE III:

GRUPY I , IV
Gr. I: kl. V c
Paweł Jabłoński
Bartosz Wąsowicz
Tymon Łakomiec
Patryk Goroński
GR.IV: kl. Va
Pola Czajka
Gabriela Bachanek
Nikola wiśniewska
Konkurs odbędzie się 19.02.2024 r. podczas 5 i 6 godziny lekcyjnej.
  1. W konkursie mogą wziąć udział 4-osobowe zespoły złożone z uczniów klas 5a, 5b lub 5c.
  2. Wiedza wymagana do udziału w konkursie: podstawa programowa
z j. polskiego i historii obowiązująca w klasie 5.
  1. Zadania do wykonania:
-zad 1.- uczniowie przygotowują scenkę teatralną opowiadającą wybrany przez siebie mit ( dowolna mitologia: grecka, rzymska, egipska, słowiańska itd.) -zad 2.-każdy członek zespołu przygotowuje opowiadanie dowolnie wybranego mitu (prezentujący zostaje wskazany losowo; dowolna mitologia: grecka, rzymska, egipska, słowiańska itd.) -zad 3.- rozwiązanie przez zespół testu wiedzy z mitologii i historii starożytnej (zagadnienia omawiane podczas lekcji j.polskiego i historii) -zad 4.- przebranie (scenografia + strój dostosowany do wystawianej scenki teatralnej). Grupa może otrzymać dodatkowe punkty za efekty specjalne lub przebranie dodatkowych osób.
  1. Przewidziane dla laureatów: nagrody książkowe oraz oceny
z historii i j. polskiego.   organizatorki:
  1. Anna Prostko-Prostyńska- nauczycielka historii
  2. Edyta Rędzioch- nauczycielka j. polskiego

Więcej
aktualności