Konkurs plastyczny „Petrykivska kartka z Ukrainy”

Data

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Petrykowska kartka z Ukrainy”- międzykulturowe spojrzenie na sztukę

 W 2012 roku Ministerstwo Kultury Ukrainy uznało Petrykiwskie wzornictwo jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Ukrainy. Sztuka ta została wpisana na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Petrykivka jest  rodzajem wyjątkowego dekoracyjnego malarstwa nazwanego wzorami petrykiwskimi bądź po prostu petrykiwką. Szkoła Podstawowa nr 59 w Poznaniu ogłasza konkurs na kartę wykonaną z użyciem tej techniki.

Prace przynosimy do szkoły do 6 grudnia

Szczegóły w załączniku

Zapraszam

Bernadeta Nowotna- Rydzik

Informacje o konkursie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„Petrykivska kartka z Ukrainy”- międzykulturowe spojrzenie na sztukę

 

W 2012 roku Ministerstwo Kultury Ukrainy uznało Petrykivskie wzornictwo jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Ukrainy. Sztuka ta została wpisana na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO .

 

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 59 w Poznaniu

61 – 353 Poznań, ul. Baranowska 1 

tel. 32 212 44 91 wew. 19

e–mail: szk59@wp.pl

www.sp59poznan.pl

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 14.11.2022- 12.12.2022

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  13.12.2022

KOORDYNATOR PROJEKTU: Magdalena Górecka

TEMATYKA:

Tematyka konkursu obejmuje tradycyjne wzornictwo ukraińskie wykorzystywane w sztuce użytkowej. 

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie w uczniach wrażliwości i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy.
 • Zachęcanie do międzykulturowego spojrzenia na sztukę użytkową.
 • Integracja uczniów wokół idei otwartości na inne kultury i tolerancji.
 • Przybliżenie pojęcia Petrykowskiego wzornictwa.
 • Rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne – prace zbiorowe nie będą oceniane.
 • Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę o wymiarach kartki pocztowej A5 (pełny wymiar kartki to format A4, złożony na pół do formatu A5) 
 • Zaprojektowanie i wykonane kartki dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.) z uwzględnieniem elementów Petrykowskiego wzornictwa. 
 • W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, w technice collage wykorzystujące gotowe fragmenty pocztówek, reprodukcji, zdjęć oraz wykonane z nietrwałych materiałów i produktów spożywczych np. kaszy, makaronów, a także koralików, cekinów i brokatu.
 • Do każdej pracy prosimy dołączyć (na odwrocie) informację zawierającą:

imię i nazwisko, wiek autora, klasę, nazwę placówki, telefon,

adres e-mail, imię i nazwisko, telefon i e-mail opiekuna artystycznego, telefon i e-mail rodzica. Dane należy wypełnić drukowanymi literami.

 

DLA KOGO:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.
 • Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Zostaną przyznane 3 nagrody główne. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom w wersji elektronicznej.
 • Szkoła otrzyma elektroniczne podziękowanie za udział w konkursie.

TERMINY:

 • Prace na konkurs należy przesłać do dnia 12.12.2022

(decyduje data wpływu) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 59 w Poznaniu

Baranowska 1, 61-353 Poznań

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY – KARTKA

 • Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie Internetowej szkoły dnia 14.12.2022, nagrody zostaną wysłane pocztą. Zwycięzcy zostaną poinformowani w prywatnej wiadomości.
 • Do wygrania długopisy 3D oraz zestawy plastyczne.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów. Nadesłane prace nie będą zwracane.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji i reprodukowania nadsyłanych prac.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych na odwrocie pracy jak i prac konkursowych  dla potrzeb konkursu oraz ich publikację na stronie internetowej szkoły i szkolnym FB zgodnie z klauzulami RODO dostępnymi na stronie Internetowej szkoły.

 

Więcej
aktualności