!WAŻNE! – informacja w sprawie legitymacji szkolnych

Data

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 07.06.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.1120) wydawanie papierowych legitymacji szkolnych lub ich duplikatów możliwe będzie tylko do 12 lipca 2024 r. Jest to termin graniczny i po tej dacie nie będzie już możliwości wydania legitymacji „papierowej”.
Nowe plastikowe  legitymacje będą wydawane od dnia 1 września 2024 r. w formie
e-legitymacji. Nowe legitymacje będą wydawane tylko dla uczniów klas pierwszych. Obecne druki są ważne i obowiązują do ukończenia szkoły.

Z uwagi na powyższy fakt prosimy Państwa o :

– sprawdzenie czy dzieci posiadają w domu ważne legitymacje szkolne, tzn. czy jest aktualny wpis i pieczątka;

– jeśli legitymacja zaginęła, została zniszczona lub jest brak miejsca na nową pieczątkę to prosimy o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu szkoły do dnia 28.06.2024 r. W takim przypadku zostanie wydany duplikat papierowej legitymacji.

– duplikat formy papierowej legitymacji wynosi 9 zł (płatne tylko na numer konta szkoły dostępny w sekretariacie).

Wystawienie legitymacji oraz ich duplikatów w formie papierowej w szkole będzie możliwe jedynie do 12 lipca 2024 r.
W okresie wakacyjnym po 12 lipca 2024r. legitymacje w wersji „papierowej” nie będą wystawiane i wydawane.
Legitymacje na nowych zasadach będą wystawiane dopiero od 1 września 2024 r.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Marzena – Mnich Muszyńska

Więcej
aktualności