Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w ramach Laboratorium Przyszłości

Data

Dziś w czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wędrowaliśmy po świecie. Dzięki tabletom Laboratorium Przyszłości mogliśmy wędrować ulicami Wiednia, Paryża, Ohio, Lizbony, Oslo, Londynu i Pragi.
Zadania dla uczniów:
1. Wybrać miasto.
2. Wyszukać ciekawostki i atrakcje turystyczne.
3. Zaplanować wycieczkę.
4. Odwiedzić miasto posługując się Google Earth.
Dobrej zabawy i atrakcyjnej nauki!

Więcej
aktualności