Baterman w Przedszkolu

Data

15 marca dzieci z grupy Skowronków miały możliwość udziału w warsztatach, dotyczących prawidłowego segregowania odpadów komunalnych.
Warsztaty przeprowadziła Pani edukator z Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Poznaniu. Podczas warsztatów dzieci przypomniały sobie i utrwaliły zasady poprawnej segregacji odpadów, jej zalety, a także zagrożenia dla środowiska płynące z niewłaściwej gospodarki odpadami. Gościem specjalny był Baterman, wielka pluszowa bateria. Na zakończenie spotkania, zaproszeni Goście podarowali dzieciom książkę pt.: Bajki ekologiczne”.

Więcej
aktualności