PRZELICZ PUNKTY

Data

Po zapoznaniu z ofertą szkół ponadpodstawowych https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/
warto oszacować swoje szanse dostania się do poszczególnych klas, które Was interesują, dlatego Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży przygotowało tabelkę, w której możecie sprawdzić, co składa się na maksymalne 200 punktów, które można uzyskać w rekrutacji

– Zasady przeliczania punktów – 2024
Są to między innymi:
– oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów punktowanych do wybranej klasy (czyli w sumie cztery oceny)

– świadectwo z wyróżnieniem,

– konkursy, olimpiady, zawody,

– wolontariat, dodatkowa aktywność społeczna,

– wyniki egzaminu ósmoklasisty.

W przeliczaniu punktów może pomóc kalkulator https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

Po oszacowaniu swoich punktów można je porównać z wynikami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z zeszłych lat https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html

Trzeba pamiętać jednak, że minima punktowe co roku się zmieniają.

Więcej
aktualności