Szkolne eliminacje do konkursu „Poznan na osi czasu” klasy IV- VIII

Data

Konkurs organizowany jest przez XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „ Poznań na osi czasu – co mówią nam artyści i pomniki naszego miasta”. Konkurs organizowany jest pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej oraz tekstu opowiadającego o historii przydzielonego pomnika i artyście. Niezależnie od formy tekstu należy w nim podać czas powstania rzeźby i artystę.

Wszystkie inne informacje oraz  dane techniczne – format, wielkość czcionki zawarte są w regulaminie konkursu, przesłanego uczniom na szkolne konta gmail. Założeniem konkursu jest również praca zespołowa.. Zespół stanowią według regulaminu 2 osoby.

Na podstawie prac, jury etapu szkolnego wyłoni 5 zwycięskich zespołów uczniowskich.

Terminy eliminacji szkolnych

  • do 14 lutego – przesłać zgłoszenie zespołów
  • do 14 marca przesłanie mailem prac ( plastycznej i tekstowej ) i przyniesienie prac do szkoły

Po otrzymaniu zgłoszeń przekaże każdemu zespołowi  konkursowy temat pracy

Wszystkie zgłoszenia i przesłanie prac proszę kierować na mój adres : bernadeta.nowotna.rydzik@szkolatytusa.pl

Wszystkie prace należy również dostarczyć fizycznie do szkoły ( konkurs odbędzie się w formie elektronicznej ale planowana jest tez wystawa w Urzędzie Wojewódzkim)

Zapraszam

Bernadeta Nowotna – Rydzik

Więcej
aktualności