KONKURS WELTSPRACHEN KINDER

Data

KONKURS WELTSPRACHEN KINDER który odbył się 17 kwietnia 2023 r. i polegał na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 18 pytań podzielonych na dwa bloki: rozumienie tekstu czytanego oraz gramatykę i słownictwo, został rozstrzygnięty, a uczniowie otrzymali dyplomy z nagrodą książkową.

GRATULACJE!

Więcej
aktualności