Certyfikat Ortograffiti 2023

Data

Z radością informujemy, że po raz kolejny nasza szkoła otrzymała certyfikaty potwierdzające aktywność, zaangażowanie i profesjonalnie organizowaną przez naszą szkołę pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Uznaniem tych dokonań jest Certyfikat Innowatora Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Natomiast potwierdzeniem jakości pomocy udzielanej przez szkołę jest Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Więcej
aktualności