DACHL – Länder – Quiz – rozstrzygnięcie

Data

 7 czerwca odbył się DACHL – Länder – Quiz, który sprawdzał wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych, czyli Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Spośród wszystkich uczestników wyłoniono następujących zwycięzców:
  • I miejsce zajął Maciej Jajor
  • II miejsce Jakub Bień
  • III miejsce Kajetan Zawodny

Gratuluję wszystkim biorącym udział w konkursie!

Więcej
aktualności