Pragniemy poinformować, iż na rok szkolny 2020/2021 uchwalono następujący skład prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Poznaniu:

Przewodniczący | Izabela Łęcka | 604 33 99 42
Zastępca Przewodniczącego | Joanna Przyłęcka-Młynarczyk
Skarbnik | Arleta Ulatowska
Sekretarz | Wirginia Bryńska-Zawodny

Nasze najważniejsze cele i zadania to:

Reprezentowanie ogółu rodziców we wszystkich sprawach związanych z działalnością szkoły.
Działanie na rzecz polepszenia warunków nauki i funkcjonowania dzieci w szkole.
Organizowanie form aktywności, wspieranie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego.

Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rada rodziców jest ogniwem łączącym szkolną społeczność: uczniów, rodziców, nauczycieli
oraz dyrekcję szkoły.

W imieniu Rady Rodziców zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców. Zgodnie z podjętą uchwałą dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 60,00 PLN.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców:

Nr konta: 15 1240 6641 1111 0010 3610 8344
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Poznaniu
ul. Hangarowa 14, 60-409 Poznań

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza
(w przypadku więcej niż jednego dziecka w rodzinie prosimy o wymienienie wszystkich dzieci wraz z podaniem ich klas, aby można było proporcjonalnie podzielić wpłaty na klasy).

Zgodnie z podjętą uchwałą w przypadku, jeśli ponad połowa uczniów danej klasy dokona wpłaty składki do końca pierwszego semestru, tj. do dnia 14 lutego 2021 roku, 50% wpłaconej kwoty zostanie przekazane, na wniosek skarbnika klasowego lub wychowawcy, na rzecz klasy.

E-mail: radarodzicowzs2@gmail.com


Serdecznie Państwa zapraszamy do kontaktu z nami, w każdej ważnej dla uczniów sprawie. Jesteśmy otwarci na Państwa wnioski, sugestie, propozycje. Jesteśmy do dyspozycji także wtedy, gdy macie Państwo jakiś problem, bądź chcecie się Państwo pochwalić sukcesem dziecka. Postaramy się rozszerzyć naszą wzajemną komunikację z Państwem o kolejne kanały kontaktu.
O każdej „nowości” w zakresie naszej działalności będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zapraszamy do polubienia naszej strony i śledzenia postów na Facebooku:
https://www.facebook.com/RadaTytusa/