EKOlekcje – czyli wszystko o odpadach

Data

W poniedziałek 06 listopada „Skowronki” brały udział w EKOlekcjach. Były to bezpłatne zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Urzędu Miasta Poznania.
Celem warsztatów było promowanie proekologicznych postaw oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Na zajęciach dzieci dowiedziały się, w jaki sposób chronić nasze środowisko, a w szczególności utrwaliły zasady prawidłowej segregacji odpadów. Bardzo dziękujemy Pani Michalinie Orczykowskiej za przeprowadzenie pouczających i ciekawych warsztatów.

Więcej
aktualności