Centrum Doradztwa Zawodowego przygotowało już częściowe zestawienie terminów drzwi otwartych w szkołach ponadpodstawowych w Poznaniu, na rok szkolny 2024/25

Data

Centrum Doradztwa Zawodowego przygotowało już częściowe zestawienie terminów drzwi otwartych w szkołach ponadpodstawowych w Poznaniu, na rok szkolny 2024/25   https://www.cdzdm.pl/PL-H620
Warto upewnić się na stronie szkoły, czy termin lub godzina nie uległy zmianie.

Więcej
aktualności