DACHL – Länder – Quiz

Data

Zapraszam wszystkich uczniów klas siódmych i ósmych do wzięcia udziału w konkursie

DACHL – Länder – Quiz w dniu 7 czerwca o godz. 13.45, który będzie sprawdzeniem wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych, czyli Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu.

Konkurs będzie przeprowadzony w formie quizu, dlatego niezbędny będzie do tego naładowany telefon komórkowy z dobrym łączem internetowym.

Spośród uczestników będą wyłonione i nagrodzone 3 najlepsze osoby. 

ZACHĘCAM DO WSPÓLNEJ ZABAWY

Więcej
aktualności