Drodzy Ósmoklasiści! Szanowni Rodzice!

Data

Przypominamy, że opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się muszą być wystawione do 30.09.2022 roku.

Tylko tego rodzaju opinia, tj. posiadającą   numer i wystawiona w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się,  skutkuje dostosowaniem warunków  przeprowadzania egzaminu.

Warunki powyższe to m.in.:

– dostosowanie zasad oceniania;

– przedłużony odpowiednio czas pisania egzaminów;

– oddzielna sala.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminów.

Więcej
aktualności