Eliminacje szkolne do konkursu Poznań na osi czasu

Data

Uwaga !!!!!

Eliminacje szkolne do konkursu
Poznan na osi czasu

Tegoroczny konkurs odbywać się będzie pod hasłem :
Formy przestrzenne w krajobrazie miasta
Organizatorem konkursu jest XX Liceum Ogólnokształcące
Nasza szkoła może zgłosić max 5 zespołów ( zespół to 2 osoby)
Proszę do 20.01 o zgłoszenie się chętnych do wzięcia udziału w szkolnych eliminacjach.

Osoba zapisująca się musi podać osobę z którą zamierza wykonać pracę. Praca składa się z 2 elementów :

– pracy plastycznej – format A3 w technice malarskiej, rysunkowej, w technice
grafiki artystycznej lub grafiki komputerowej

oraz

– pracy pisemnej ( opowiadanie , wiersz , list , inna forma pisemna – tekst
nie dłuższy niż 1 kartka A4 – druk czcionka Times New Roman /14

Tematem pracy na konkurs szkolny jest :
Pomnik Powstańców Wielkopolskich

w pracy należy zwrócić szczególna uwagę na formę pomnika ale także i nie
mniej na otoczenie, w którym się znajduje.

Prace plastyczną ( tylko w etapie szkolnym) przynosimy do 17.02.
Spośród dostarczonych prac wyłoni się 5 najlepszych prac.
Zwycięskie zespoły otrzymają kolejne tematy do realizacji.

Koordynator
Bernadeta Nowotna- Rydzik

Więcej
aktualności