Harmonogram zebrań wychowawców klas z rodzicami

Data

ŚRODA 16.09.2020

Klasy 0 -3 godzina 17.00

Klasy 4-6 godzina 17.30

Klasy 7-8 godzina 18.00

Ze względu na reżim sanitarny spotkania mogą odbyć się w formie on line. Wychowawcy poszczególnych klas poinformuję rodziców o formie spotkania. W dniu zebrań będzie można zaparkować samochód na boisku szkolnym.

Spotkanie trójek klasowych rodziców
Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 zaprasza nowo wybrane trójki klasowe rodziców na spotkanie 23.09.2020 o godzinie 18:00 w sali nr 6.

Więcej
aktualności